Наша зграда

Дом Народног музеја Шабац је зграда некадашње Полугимназије, кроз чије ходнике су стотинак година пролазили професори и ученици, преносећи знања и ширећи их ван зидова школе, по читавом граду – као што Народни музеј Шабац чини и данас.
Шабачка Полугимназија основана је 1837. године, али је тек након две деценије добила своје стално место, потпуно ново, складно здање преко пута Владичанског двора. Ујануару 1856. био је завршен предрачун за изградњу школе, а након лицитације за извођача радова, посао је поверен Карелу Шчасном. Радови су трајали од маја те године до последњих месеци 1857, када је 11. новембра зазвонило прво школско звоно у новосаграђеном објекту.
Од тада, у згради су се променили многи станари и постали део њеног дугог памћења: ту је било смештено Телеграфско одељење (1861), усељен је и штаб Дриносавске команде исанитет, потом Читалиште шабачко, а за време оба светска рата зграду су користиле стране војске. Након ослобођења Шапца, оданде је своје послове водила Команда града, али је згради убрзо враћена стара намена, па је постала дом Гимназије и Школе ученика у привреди.
Када је основан Градски музеј (1954), додељено му је приземље да у њему започне свој рад, а од 1961. године Музеј располаже читавим објектом и стара се о њему – 1979. зграда је проглашена за заштићени споменик културе од великог значаја.
НАРОДНИ МУЗЕЈ ШАБАЦ

Желите да сазнате нешто више?