Мисија и визија

Мисија

Народни музеј Шабац истражује грађу, прикупља предмете који сведоче о животу у Шапцу и окружењу, стара се о њиховом чувању у садашњости и трајању у будућности, како би, комуницирајући сазнања до којих кроз свој рад долази, помогао грађанима да разумеју прошлост и активно учествују у дијалогу о правцима развоја друштва данас.

Визија

Народни музеј Шабац стреми да постане приступачна установа, отворена за стални контакт са грађанима, која ће заступати добре праксе баштињења и допринети стварању темеља за критичко разумевање прошлости и садашњости, те ће тако имати моћ да утиче на повећање квалитета живота читаве заједнице у којој делује.
НАРОДНИ МУЗЕЈ ШАБАЦ

Желите да
сазнате нешто више?